آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

 سرپرست آزمایشگاه:  دکتر محمد عطائی

 کارشناس آزمایشگاه:  مهندس عزیزی

 

    هدف از این آزمایشگاه فراگیری عملکرد دستگاه های مورد نیاز در  اندازه گیری کمیتهای مختلف الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، توان و غیره است. در ادامه به بررسی آزمایشگاهی مبانی تئوری مدارهای الکتریکی و قوانین حاکم بر آنها پرداخته می شود.

 عناوین آزمایش‌هائی که در این آزمایشگاه انجام می‌شوند عبارتند از:

     آزمایش اول: آشنایی با اسیلوسکوپ

     آزمایش دوم: آشنایی با مشخصات فیزیکی برخی از عناصر مدارهای الکتریکی و نحوه کار با دستگاههای اندازه گیری الکتریکی، منبع تغذیه مستقیم، سیگنال ژنراتور، ولت متر، آمپرمتر و...

     آزمایش سوم: تعیین مقدار عناصر الکتریکی (مقاومت خازن و سلف) به روش اندازه گیری ولتاژ و جریان

     آزمایش چهارم: بررسی تجربی KVL وKCL و مقسم ولتاژ و جریان مقاومتی ، قضیه جمع آثار، قضیه تونن و نورتن، قضیه انتقال توان ماکزیمم و اندازه گیری مقاومت داخلی منبع

     آزمایش پنجم: پاسخ زمانی مدارهای مرتبه اول RL , RC به ورودی پله ای و بررسی عملکرد انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر

     آزمایش ششم: پاسخ زمانی مدار RLC به ورودی موج پله و بررسی انواع پاسخ گذرا (پاسخ میرایی شدید، میرایی بحرانی و میرایی ضعیف)

     آزمایش هفتم: پاسخ فرکانسی مدارهای مرتبه اول و آشنایی فیلتر پایین گذر و بالا گذر، تقدم و تاخر فاز

     آزمایش هشتم: پاسخ فرکانسی مدارهای مرتبه دوم و بررسی تشدید در مدارهای مرتبه دوم

     آزمایش نهم: ساخت دستگاه های اندازه گیری الکتریکی و گسترش حوزه سنجش آنها.

 

 


تاریخ به روز رسانی:
1397/12/06
تعداد بازدید:
12710
Powered by DorsaPortal