کارشناسان

 عکس

 نام و نام خانوادگی

 پست

 تلفن دفتر

 تلفن همراه 

 پست الکترونیک

 

 سوسن بهرامی

 کارشناس آموزشی

 37932772

09132240661

soosan_bahrami@yahoo.com

 

 سکینه شیرازی

 کارشناس آزمایشگاه

 37935649

09132104501

fars423@gmail.com

 

سعید صالحی

 کارشناس آزمایشگاه

 37935652

 09133198199

 s.salehi1975@yahoo.com

 

 مریم طغیانی

 کارشناس آزمایشگاه

 37935658

 09010328640

 toghyani.ma@yahoo.com

 

 حسین عزیزی پور

 کارشناس آزمایشگاه

 37937055

 09131097534

azizhossein@yahoo.com

azizipour.h417@gmail.com
   صغری کفاشی متصدی امور دفتری

37935631

37933071
 09136844779  kafashielham@gmail.com
   محبوبه نریمانی  کارشناس آموزشی  37937051  09131270238  mahboubehnarimani57@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/11
تعداد بازدید:
3044
Powered by DorsaPortal