گرايش ها و مقاطع تحصيلي
 
 

گروه آموزشي و گرايشها

مقاطع

گروه آموزشي

رشته و گرايش

كارشناسيارشددكتري

مهندسي برق

 
 مهندسي برق
*
  
مهندسي برق- الكترونيك

*

مهندسي برق - قدرت

 
*

مهندسي برق - كنترل

 *
*

مهندسي برق - مخابرات - مخابرات سيستم


*
*
 مهندسي برق - قدرت - الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي
  * 
مهندسي برق - قدرت -  سيستمهاي قدرت
  * 
 مهندسي برق- الكترونيك - سيستم هاي الكترونيك ديجيتال
  * 
  مهندسي برق - الكترونيك - مدارهاي مجتمع الكترونيك
  * 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/11
تعداد بازدید:
1192
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal